เรียนรู้เพิ่มเติม

FUTURE N7 / N7S

การออกแบบใบพัดที่สามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์
ได้สูงถึง 20 ล้านไอออนลบ การปล่อยออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง สามารถใช้ได้เรื่อยๆตลอดจนอายุไขของสินค้า

Best Selling

สินค้าขายดี

Search