Future Lab. อุดมการณ์ของแบรนด์

 

ถ้าเราพอใจกับรูปแบบการใช้ชีวิตปัจจุบัน ก็คงไม่มีสินค้าใหม่ๆ  เปิดตัวสู่ท้องตลาด
แรงบันดาลใจจากห้องวิจัยในอนาคต
"การสร้างสรรค์สินค้าออกมาเพื่อตอบสนองโลกแห่งอนาคต"
ทดลองและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตให้ดีขึ้น

 


การออกแบบการวิจัยและพัฒนาสินค้า 

ทีมวิจัยและพัฒนามืออาชีพ ได้พัฒนาและคิดค้นอย่างต่อเนื่องในหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์ในโลกอนาคตควรจะเป็นไปในทิศทางใด ?"
เราได้รวบรวมข้อมูลสถิติปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคไว้จำนวนมาก
วิเคราะห์สิ่งที่ท่านคิดว่า "ยุ่งยาก" "ไม่สะดวก" ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ได้สร้างสรรค์ "สินค้า" เพื่อแก้ปัญหาของท่าน
นอกจากประสิทธิภาพสูงขึ้น คุณสมบัติเพิ่มขึ้นแล้ว ยังดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้สวยงามยิ่งขึ้น
ที่สำคัญกว่านั้นคือ ผลิตภัณฑ์ออกแบบเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต
และปรับปรุงรูปแบบชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น

จุดให้บริการจำหน่ายสินค้า

เพื่อบริการและดูแลลูกค้าทุกท่านที่ชื่นชอบสินค้าของทางบริษัท
ทางบริษัทจึงจัดทีมดูแลลูกค้าหลังการขาย ทีมวิจัยและพัฒนา
ทีมการตลาดในประเทศต่างๆ
ปัจจุบันสินค้าจัดจำหน่ายในประเทศไทย เกาหลี อเมริกา ไต้หวัน เวียดนาม อินโดนีเซีย
และยังเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆในต่างประเทศ
เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของสินค้า 
"ตลาดประเทศไทยอยู่ในแผนการเปิดตัว" 

องค์กรได้รับความเชื่อมั่น และการรับรองคุณภาพสินค้า


สินค้าได้รับกระแสตอบรับอย่างดี

CLICK→【FUTURE】NION หวีแปรงไดร์ไอออนลบ

CLICK→【FUTURE】PRESSURE PUMP เครื่องปั๊มลมยางแรงดันอัจฉริยะ


หากท่านสนใจสินค้าของบริษัท